سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مؤسسة علمی – فرهنگی بهداشت معنوی 
بنیان‌گذار و رئیس 
1389/01/01 
ادامه دارد 
علمی و اجرائی 
همکاری 
فرهنگستان علوم پزشکی ایران 
عضو گروه سلامت معنوی 
1393/01/01 
ادامه دارد 
علمی ، پژوهشی 
همکاری 
انجمن نجات از حلقه 
بنیانگذار و عضو هئیت مدیره 
 
ادامه دارد 
علمی و اجرائی 
همکاری 
موسسه فرهنگی هنری فانوس 
بنیانگذار و عضو هئیت مدیره 
 
ادامه دارد 
علمی و اجرائی 
همکاری 
معاونت تبلیغ مرکز مدیریت حوزه های علمیه 
عضو شورای سیاست گذاری فرق و ادیان 
 
ادامه دارد 
علمی و اجرائی 
همکاری 
دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم 
عضو کار گروه راهبردی دفتر برنامه ریزی  
 
ادامه دارد 
علمی و اجرائی 
همکاری 
دفتر تبلیغات حوزة علمیه قم ا 
مؤسس و مدیر گروه مطالعات جنبش‌های معنوی نوین (جمن) 
1389/01/01 
1390/12/29 
علمی و اجرائی 
همکاری 
پژوهشکده باقرالعلوم 
مؤسس و مدیر گروه مطالعات جنبش‌های معنوی نوین (جمن) 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
کمیسیون حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی 
دبیر کارگروه تخصصی جنبش‌های معنوی نوین 
 
 
علمی ، پژوهشی 
همکاری 
مرکز مطالعات و پژوهش های اسلامی دانشگاه صنعتی شریف 
مؤسس و رئیس 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی 
پژوهشگر  
 
 
علمی ، پژوهشی 
همکاری 
مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی 
پژوهشگر مرکز تربیت مربی اخلاق 
 
 
علمی ، پژوهشی 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 
پژوهشگر کانون اندیشه جوان 
 
 
علمی ، پژوهشی 
تدریس 
دانشگاه های مختلف 
مدرس 
 
 
معارف 
تدریس 
دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی 
مدرس 
 
 
عرفان 
تدریس 
دانشگاه باقرالعلوم(ع) 
مدرس 
 
 
دوره های پودمانی تبلیغ 
تدریس 
نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها 
مدرس 
 
 
کارگاه های تخصصی ویژه اساتید