ویژگی ها و علل جنبش های نوپدید معنوی
46 بازدید
محل نشر: مطالعات معنوی » زمستان 1390 - شماره 2 (32 صفحه - از 173 تا 204)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
جنبش‌های معنوی نوظهور، پدیدۀ پیچیده‌ای است که نامگذاری آن هم با مشکل و ابهام روبه‌روست. به این ترتیب ارائه تعریفی مناسب از آن، دست‌نیافتنی‌تر به نظر می‌رسد؛ اما ارائه شاخص‌ها و بیان ویژگی‌های عمومی و غالبی معنویت‌های نوظهور، ضرورتی است که مطالعات این حوزه را به سامان می‌آورد. اهم شاخص‌های معنویت‌های نوظهور به مبانی اومانیستی و سکولاریستی و سرمایه‌داری معنویت‌های نوظهور مربوط می‌شود و با تعریف شاخص‌ها، تبیین و بررسی علل این پدیده امکان‌پذیر می‌شود. علل جنبش‌های معنوی نوین را در سه جنبه علل پدید آمدن، گرایش و گسترش بررسی می‌شود. کلیدواژه ها : علل گرایش ،شاخص‌ها ،علل پدید آمدن ،جنبش‌های معنوی نوظهور ،علل گسترش