تحریف تعالیم اخلاقی و تباهی تمدن اسلامی
48 بازدید
محل نشر: کتاب نقد » پاییز 1385 - شماره 40 (26 صفحه - از 97 تا 122)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
به شهادت تاریخ، تمدن اسلامی روزگاری همانند خورشید در سپهر حیات بشری می‌درخشیده و فاتح قله‌های پیشرفت و شکوفایی بوده است؛ اما چه شد که فروغ آن به کسوف رفت و از اوج به دره و دامنه فرو غلطید؟ بدون تردید عوامل متعددی در این سرگذشت تیره وتلخ موثر بوده است و در میان این عوامل، نقش فرهنگ دینی که آفت تحریف و سوء تفاهم دامنگیر آن شده، قابل انکار نیست. اسلام مظلوم با آن همه شکوه و شکوفایی صورتک تحریف را بر چهره چشم نواز و دلربای خود تحمل کرده و در طول قرن‌ها، آن شاهد عالم‌آرا، پرده‌نشین اوهام و کژفهمی‌ها شده است. دراین‌باره از بخش‌های مختلف دین اعم از عقاید، احکام عبادی، احکام معاملات و اخلاق می‌توان نمونه‌های پرشماری را بیان کرد که با تازیانه انواع گوناگون تحریف نواخته شده‌اند؛ ولی در این میان پنج نمونه از آموزه‌های اخلاقی را برگزیده و به تحلیل مضمون آن در اسلام اصیل و تحریفات آن در اسلام مسلمین می‌پردازیم. پنج آموزه اخلاقی که به جهت نقش اساسی در اعتلای حیات بشری و تمدن اسلامی بسیار گرانبها هستند؛ اما در واقعیت زندگی مسلمانان اثری باژگون برجا گذاشته و نقشی دگرگون ایفا کرده‌اند.