اولویت تولید دانش در برنامه های دولت جدید
47 بازدید
محل نشر: رواق اندیشه » مهر 1384 - شماره 46 (17 صفحه - از 83 تا 99)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بازنگری شانزده سال گذشته نشان می‌دهد که اعتماد و کاربرد علوم رایج جهان که برای تحقق ارزشهای غایی تمدن غرب تدوین شده نهادهای اساسی جامعه اسلامی ما را در راستای ارزشهای غربی حرکت داده است. اما مردم با انتخاب تیره ماه 84 اعلام کردند که ارزشهای غایی انقلاب اسلامی را می‌خواهند. دولت رئیس جمهور دکتر احمدی نژاد ناگزیر است که برای تحقق این آرمانها حمایت همه جانبه از نهضت تولید دانش اعمال کند و این مهم را در صدر برنامه‌های خود نشاند. تا اصلاحات اسلامی را در راستای هماهنگی هر چه بیشتر با شاخص‌های دولت اسلامی عملی سازد.