پیوند معنویت با سیاست در مکتب امام خمینی
43 بازدید
محل نشر: رواق اندیشه » خرداد 1384 - شماره 42 (18 صفحه - از 22 تا 39)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در طول تاریخ حیات طبیعی انسان که سلطه گران و مفسدان، دست ستم بر مردم گشوده و با هر نیرنگ و ترفندی، آنها را در ضعف و ذلت نگه می‌داشتند، تا پایه‌های سیطره خود را حفظ و تحکیم کنند؛ پیامبران خدا، با تکیه بر توحید عملی، در برابر آنها ایستادند و در صورتی که مردم دعوت آنها را پاسخ می‌دادند شیشه عمر فرعونیان و نمرودیان را شکسته و اساس فساد و ستم را نابود می‌کردند. حضرت امام خمینی رحمه‌الله با الگو قرار دادن پیامبران، بویژه رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله ، میراث انبیای گذشته را به کار گرفت و مردم ایران را زنده کرد و با توحید عملی برآمده از عرفان اسلامی، اساس حکومت ستم‌شاهی را ویران کرد و در برابر ابرقدرتهای جهان قد بر افراشت. توحید عملی که شاخص اصلی آن قیام لله است، انبیا را از معراج به معرکه نبرد با کافران و مستکبران می‌آورد و حضرت روح الله، با سیر در این مسیر، از کوثر توحید ناب نوشید ولی در سرخوشی آن فرو نماند، بلکه از حق و همراه حق به سوی خلق آمد و با جانی شیدا و قلبی آکنده از عشق به خدا و خلق خدا بر مشعل هدایت اسلام دمید و فروغ آن را فزونی بخشید و جهان را پر از یاد و نام او ساخت. در این پژوهش، ابعاد عرفانی و سیاسی توحید عملی امام را می‌کاویم تا چگونگی پیوند عرفان و سیاست را در مکتب بالنده عرفان امام دریابیم.