تفکری نوین در مکتب استاد مطهری
44 بازدید
محل نشر: رواق اندیشه » فروردین 1384 - شماره 40 (17 صفحه - از 30 تا 46)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
تفکر، گاهی شیطانی است و گاهی دینی. گاهی نیز تفکر دینی با حجابهایی از شیطنت آلوده می‌شود که نیازمند اصلاح و ارشاد است. تفکر دینی با ایجاد و تقویت ایمان، حیات معنوی را برای انسان به دنبال خواهد داشت که فراتر از حیات محدود مادی است. احیای دینی، انسان را از حیوانیت تا قرب الاهی بالا می‌برد و در جهان‌بینی الاهی تحقق پیدا می‌کند. در زمان حیات استاد شهید مرتضی مطهری رحمه‌الله ، گروهی از روشنفکران با انگیزه‌های دینی آمدند و تفکر دینی را در چارچوب یافته‌های فکری و علمی جدید ارائه کردند؛ اما استاد، حقیقت تفکر و دین را به شایستگی درک کرده و بر احیای انسان در بعد فردی و جمعی با تفکر دینی کوشید و به جای احیای تفکر دینی، به احیای دینی تفکر انسان همت گماشت. در این پژوهش نشان می‌دهیم، شهید مطهری بر این عقیده بود که تفکر دینی، مرگ و احیا ندارد؛ بلکه دین، چشمه جوشان حیات است که از حی قیوم سرچشمه گرفته و جریان یافته است و با فکر دینی می‌توان فرد انسانی و جامعه را زنده کرد. او در این مسیر، تمام اندیشه‌های مادی را به چالش کشید تا با نشان دادن چهره مخدوش جهان‌بینی مادی، مردم را از محصور شدن در شؤون حیات مادی رهایی و تعالی بخشد و حیات معنوی را به جامعه معرفی نماید. و در این راستا، روشنفکران را به محور قرار دادن تفکر دینی فراخواند و نیروی سوم روشنفکری را پایه‌گذاری نهاد.