دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه اندیشه
43 بازدید
محل نشر: رواق اندیشه » آذر 1383 - شماره 36 (7 صفحه - از 114 تا 120)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
انقلاب اسلامی ایران تنها برای بهبود وضع معاش مردم شکل نگرفت، بلکه فراتر از این، یک‌ماهیت ارزشی و دینی دارد و از اینرو، اساسی‌ترین وصف انقلاب ایران، اسلامی بودن آن است. دراین نوشتار، به راه‌های جهانی‌سازی انقلاب اسلامی ایران برای رسیدن به یک تمدن اسلامی اشاره خواهیم داشت.