تحقق اهداف انقلاب و رسالت نسل سوم
51 بازدید
محل نشر: رواق اندیشه » فروردین 1383 - شماره 28 (12 صفحه - از 106 تا 117)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله به این پرسش، پاسخ داده شده که آیا این انقلاب به اهداف خود رسیده است؟ با توجه به اهداف و چالشهای فرا روی انقلاب باید گفت در حقیقت، ماهیت و هدف انقلاب تحول حیات طبیعی به حیات طیبه بود و اهداف آن برپایی عدالت به منظور رسیدن به غایت حیات انسان؛ یعنی معرفت حق. بنابراین، در حقیقت، انقلاب با براندازی حکومت پهلوی به پایان نرسیده و هدف نهایی‌اش مقابله با توطئه‌های استکبار جهانی می‌باشد. اما از مهمترین چالشهای فرا روی انقلاب طرح استکبار برای آینده انقلاب است که از هیچ کوششی برای حذف اسلام از نظام سیاسی ایران فروگذار نمی‌کند. از این رو، احیای ارزشها و اهداف فراموش شده در دستور کار انقلاب قرار دارد و در صورتی که مردم ایران در این راه پایمردی ورزند به اهداف انقلاب خواهند رسید. برای تداوم انقلاب، رسالت نسل سوم کوشش در راستای تولید دانشی است که زندگی انسان را بر اساس مبانی معنوی طراحی کرده و پیش برد.