اوشو
42 بازدید
ناشر: صهبای یقین
نقش: نویسنده
شابک: 978-600-90722-8-6
سال نشر: 1391
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
مجموعه مقالاتی در مورد نقد و ارزیابی مکتب و عرفان اشو و معتقدات و اندیشه های این فرقه نوظهور عرفانی است. در این مقالات ضمن معرفی اجمالی عرفان و مکتب اشو، به بیان دیدگاه های آن در مورد مسایلی چون: بهشت و جهنم، دین، مراقبه، ریاضت، عشق، خدا، خانواده، عفت، معنویت، رقص و سماع، سکس، خیر و شر، مرگف ارتباط انسان با خداف نیایش با خدا و مراسم و آداب و رسوم مربوط به آنان پرداخته شده و ایده های اشو در مورد معنویت و مواردی از انحرافات فکری آنان در موضوعات نام برده شده تبیین گردیده است. از دیدگاه نویسنده هر چند مکتب اشو در حال فرو اشی است، ام نگرش های او در باب عرفان مناقشات زیادی را به وجود آورده و توجه عده ای را به خود جلب کرده است.