به سوی یک دین جهانی: گزارش تحلیلی پنجمین اجلاس پارلمان ادیان جهان در ملبورن استرالیا
60 بازدید
ناشر: صهبای یقین
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این نوشتار گزارشی توصیفی و تحلیلی از پنجمین اجلاس پارلمان جهانی ادریان در ملیورن استرالیا است. در این گزارش، زمینه ها و علل شکل گیری نهاد پارلمان ادیان، چگونگی تطورات و مراحل تکوین و تکامل آن و آثار و پیامدهایی که در جامعه بین الملل داشته است و نیز تحلیل و بررسی عوامل و رویدادهای موثر بر آن را بررسی می کنیم. دانش و بصیرتی که با تحلیل تاریخچه پارلمان ادیان جهان به دست می آید به ما کمک می کند که فرصت ها و تهدیدهای آن را هوشیارانه بشناسیم و نسبت هوشمندانه ای با آن برقرار کنیم. این موضوع برای پیروان تمتم ادیان که به این پارلمان فراخوانده می شوند بسیار مهم است و برای مسلمانان و به ویژه جمهوری اسلامی ایران به عللی که گفته خواهد شد، اهمیت بیشتری دارد. گذشته از این در تحقیق و تحلیل پیش رو برنامه ریزی هایی که برای دامن زدن به مسائل دینی و بین الادیان صورت می گیرد، تا حدودی شناخته می شود و زوایای پنهانی از معنویت گرایی معاصر آشکار می گردد.