پائولو کوئلیو
45 بازدید
ناشر: صهبای یقین
نقش: نویسنده
شابک: 978-600-90722-3-1
سال نشر: 1391
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
این کتاب پژوهشی در زمینه زندگی و افکار پائولو کوئیلو مروج و پدیدآورنده یکی از عرفان های نوظهور و انحرافی جدید است. در این کتاب نخست به معرفی پائولو کوئیلو و آبشخور فکری وی به عنوان یکی از بنیان گزاران مکتب عرفانی به همین نام پرداخته شده و سپس تأثیرگذاری رمان و ادبیات در افکار وی به عنوان عرفان و معنویت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. درادامه دیدگاه های پائولو کوئیلو در مورد روح کیهانی، فرمان قلب، جادو و جادوگری، سیر و سلوک معنوی، خدا و پیامبران، شیطان و افسانه ها بیان گردیده و دنیای معنوی تصویر شده توسط وی مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است. نویسنده افکار و اندیشه های پائولو کوئیلو را به سراب تشبیه کرده و معتقد است وی با جادوگری و درک غلط از معنویت و جنبه های درونی انسان، درک غلط از خدا و وحی یک نوع بهشت خیالی و افسانه هایی برای مریدان خویش تصویر نموده و از احساسات آنها سوء استفاده کرده است.