راز فرشتگان
46 بازدید
ناشر: صهبای یقین
نقش: نویسنده
شابک: 978-600-6660-09-7
سال نشر: 1392
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
قهرمان داستان در این رمان یک فرشته است که از اول آفرینش انسان در میدان بوده و عصیان و سرکشی شیطان را دیده و در طول زندگی خود برای حمایت از آدم با شیطان درگیر بوده است که در یک فضای موازی در آسمان و زمین داستان پیش می رود و اتفاقات هردو را پوشش می دهد. به صورتی که وقایع داستان هم در بعد زمینی و در میان انسان ها و هم در بعد آسمانی و در میان فرشتگان دنبال می شود و تأثیر فرشتگان و شیاطین در زندگی انسانی ردیابی می شود. نویسنده کتاب اهداف خود از نگارش این کتاب را چنین بیان کرده است: هدف اول ما ارائه معنویت اسلامی به صورت جذاب و عامه فهم بود که هر کس به راحتی مفاهیم آن را درک کند و البته افراد آگاه تر نیز استفاده بیشتری از آن ببرند. هدف دوم در این کتاب نقد عرفان های کاذب و معنویت های نوظهور بود که مخاطب بتواند اشکالات آنها را درک کند و نقاط ضعف را در این عرفان ها به دست بیاورد. در عین حال در این کتاب به اسم جریان ها اشاره ای نشده و مطالب از قول شخصیت های منفی داستان مطرح شده و شخصیت های مثبت به آن جواب می دهند. رئیس موسسه بهداشت معنوی همچنین درباره ی اثرش گفته است: به صراحت می توانم این رمان را نخستین رمان شیعی معرفی کنم. زیرا گذشته از تبیین باورها و نگرش هایی که در تفکر شیعی وجود دارد، تقریباً متن کامل خطبه غدیر و حدیث شریف کسا در این رمان تضمین شده است. وی اضافه کرد: نگارش رمانی به این سبک کار جدیدی است که تاکنون چنین زاویه ای به سمت مضامین معنوی و ارائه معنویت اسلامی به صورت جذاب و عامه فهم را نداشته ایم.