قانون جذب
46 بازدید
ناشر: صهبای یقین
نقش: نویسنده
شابک: 978-600-90722-2-4
سال نشر: 1391
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
نقدی بر قانون جذب و اثبات غیر معنوی و غیر عرفانی بودن این قانون علی رغم ادعای تئوری پردازان مربوط به آن است. در این کتاب با استناد به منابع اصلی قانون جذب، ضمن ارایه تعریفی از جذب و بیان آسیب های آن، ناسازگاری آن با معارف دینی و اسلامی تبیین شده است. نویسنده ابتدا پیش فرض ها و پشتوانه های علمی و روان شناختی قانون جذب را بیان کرده و اشکالات و ابهامات معرفتی آن را بیان نموده است. آنگاه به نقد و بررسی تئوری راز و مبانی قانون جذب و ارتباط این موضوع با جادوگری و استفاده از برخی قوانین فیزیکی را بررسی نموده و تأثیر ذهن بر جسم، احساسات و عواطف، زندگی و ذهن دیگران را بیان کارده و کارکرده قانون جذب و ابعاد منفی این قانون در جامعه امروز را تبیین کرده است.