یوگا و مدیتیشن
45 بازدید
ناشر: صهبای یقین
نقش: نویسنده
شابک: 978-600-90722-7-9
سال نشر: 1391
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
در این کتاب تحقیقی در مورد حقیقت یوگا و مدی تیشن صورت گرفته و محتوای غیر دینی و غیر معنوی آن اثبات گردیده است. در این کتاب با توجه تبلیغات گسترده ای که در زمینه یوگا و مدی تیشن در جامعه ما صورت گرفته و این امور از مسایل معنوی و مراقبه و تهذیب نفس خوانده شده و جنبه ای عرفانی به آنها داده شده است، نویسنده سعی دارد ناکارآمدی و ناسازگاری یوگا و مدی تیشن با معنویت و سایر آموزه های اخلاقی اسلام اثبات نموده و آنها مقولاتی و ورزشی توصیف کرده و تهی از مسایل معنوی معرفی نماید. در همین راستا مقالاتی در مورد چیستی یوگا و مدی تیشن و تاریخچه آنها و مبانی غربی آن دو ارایه کرده و معیارهای اومانیستی و سکولاریستی آنها را بررسی نموده و یوگا و مدی تیشن را نوعی توهم گرایی، پوچ گرایی و از آموزه های موهوم بودایی معرفی نموده است.